Fot: Hanna Piórecka-Nowak.
Fot: Hanna Piórecka-Nowak.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zmiana miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza związana jest z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Za jej sprawą konieczne jest dostosowanie obecnego wynagrodzenia do zapisów ustawowych. Wcześniej takie zmiany radni uchwalili już chociażby w Rybniku czy Knurowie.

- Mając na uwadze w szczególności, iż z mocy prawa w 2018 roku Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obniżone zostało miesięczne wynagrodzenie oraz fakt, że kwota bazowa, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaje na tym samym poziomie od wielu lat, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyw maksymalnych wysokościach (tj. 100%) określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - wynika z zapisu w uchwale.

Zgodnie z uchwałą nr I/4/18, dotychczasowe wynagrodzenie miesięczne włodarza wynosiło 10 620 zł. Nowa uchwała przewiduje, że Burmistrz Czerwionki-Leszczyn będzie mógł liczyć na 18 044 zł miesięcznie. W skład tej kwoty wchodzą:

  • maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi: 10 430,00 zł, 
  • maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, który wynosi: 3 450,00 zł,
  • dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który wynosi: 4 164,00 zł.

Burmistrz będzie mógł także liczyć na wyrównanie od 1 sierpnia br.

Jak głosowali radni?

Nie wszyscy radni głosowali za podwyżką wynagrodzenia dla Burmistrza Wiesława Janiszewskiego. Przeciw uchwale głosowało pięciu radnych: Gabriel Breguła, Adam Herdzina, Grzegorz Marek, Izabela Rajca oraz Janusz Szołtysek.

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku głosowania nad zmianą wysokości diet dla radnych. Tu także tych samych pięciu radnych było przeciwnych. Uchwały większością głosów zostały przyjęte.

Co jeszcze na sesji?

Podczas piątkowej sesji, radni przegłosowali także wysokość podatku od nieruchomości. Dowiedzieliśmy się również, że 25 listopada Burmistrz podpisał umowę na realizację budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Furgoła i Wyzwolenia. Zapewnił również, że do końca roku zostanie zakończony remont ostatniego familoka w Czerwionce. Włodarz odniósł się także do ostatnich nieszczęśliwych zdarzeń w Czuchowie. 

Komentarze

  • Paik 29 listopada 2021 08:18ŻENADA no cóż drużyna bo tak nazywa Janiszewski radnych których ma w kieszeni znowu nie ZAWIODŁA

Dodaj komentarz