post image
Grymlino

Moja kamratka Maryjka dycki godo, co na gyszynk świōnteczny abo urodzinowy to nojlepi kupić kosmetyki, bo to niby kożdy potrzebuje! Jo jednako mōm w dōma pora drogich parfinōw, co jejich wōnie ściyrpieć niy poradza, bo sōm fest ȏstre. Już słysza, jak godocie, że jo je zmierzło baba, ale spōmnijcie se, eli wōm sie tyż cosik takigo niy przitrefiyło?

Co to potym ze takim niyutrefiōnym, ale ze serca danym podarōnkiym zrobić? Nikerzi godajōm, coby go posłać kaj dalij, ale jo bych tego niy radziyła!

To bōło na poczōntku ȏsiymdziesiōntych lot, we sklepie małoco szło kupić, a my sie wybiyrali na piyndziesiōntka do naszyj ciotki Zofije. Fajer niy bōł wielgi, ale jakiś geszynk trza bōło wziōńś. Mieli my dwa kōmplety kryształowych kieluszkōw, bezto padali my se, że tyn nowszy, co mioł jeszcze szejść kōnskōw, dōmy ciotce, ale przi myciu jo jedyn strzaskała, a bōło po gyszynku! Mōj chopeczek, co kryształōm niy przoł, spōmnioł se, że mōmy jeszcze piykno blumwaza, co my dostali na piyrszo rocznica ślubu ȏd ujka Richarta. Wol niy wol, musiałach jōm dać, chocioż mie sie tyż widziała! Ciotka pōnoć bōła gyszynkowi rada, ale za jaki dwa lata dała go na ślubny podarōnek naszyj kuzynce Emilce, bo bezmała nic lepszego niy dostała kupić! Ta dziołcha dostała takich kryształowych wazōnōw aże piyńć, a bōło iste, że kery pōdzie kaj dali. Potym jeszcze nasz wazōn bōł aże we trzech miejscach! Isto chcecie wiedzieć, skōnd to wiym? Nasz kryształ mioł na spodku taki mały sztympel, co sie niy doł umyć! Jak żech łōńskigo roku na urodziny dostała tako sama blumwaza połno kwiotkōw, zaroz żech pojrzała na spodek! Nasz gyszynk prziszoł nazod, ale nikedy se myśla, że to je tako rzecz, co rada wandruje ,a isto pōdzie kaj dali, bo zaś sie kerymu spodobo!

Grymlino

Ps. Podziynkowani do panoczka Alojza Zimōńczyka za pōmōc we ślōnski korekcie.

Komentarze

Dodaj Komentarz