post image
Elżbieta Grymel Tym razem Grymlino dowcipnie opowiada o nastaniu ery dezodorantów

Ciotki Agata a Gynia fest se dycki przoły. Jak umrził ujek Rychuś, to Agata ôstała sama jak palec, bo jeji dziecka kajsik za robotōm po świecie flugowały. Bezto za pora miesiyncy skludziła sie ku ni jeja siostra, Gynia, co bez cołki żywot „frelkōm” bōła. Miało to swoji dobre strony, bo we dwie użyci wyszło im łacni! Ale roz za czos tyż sie cioteczki harły, a potym bez pora dni niy godały, a kożdo jak sopuch siedziała we swoji izbie. Wtynczos, dycki wkroczała miyndzy nich jejich nojlepszo kamratka, paniczka Rōzala, coby ich pogodzić, yno, że to tyż twało nikedy i cołki dziyń!

Jak nastały dezodoranty ciotka Gynia se zaroz taki jedyn kupiyła, a sztyjc sie loła, coby fajnie wōniać, yno, że tyn jeji dezodorant mioł tako ôszkliwo, mydlano wōń i ciotka Agata niy poradziyła tego strzimać! Padała swoji siostrze, że tyj wōnie ni mo rada, bezto chce coby sie Gynia niczym we chałpie niy gichała! A ôna sie zaroz rozciepała, a padała, że Agata ji zazdrości, a loła sie jeszcze bardzi! Na to Agata miała yno jedyny sposōb: dziynnie luftowała ôd rana do wieczora, bo godała, że lepszy je chłōdek niźli smrōdek! Jednako ôd tego chłōdku Gynia anginy dostała i jak była choro, to ô wōnidłach zapōmniała, a jak sie ji troszka poprawiyło, to dezodoranta już w dōma niy bōło! Gynia nic niy padała, ale se to zapamiyntała, a zamiarowała se to przi jaki prziwiliji na siostrzyczce ôdbić!

Za jakiś czos sōmsiadce Rōzali ôcieliyła sie krowa i mlyka miała baba zatela, bezto dwa razy we tydniu bioły syr robiyła a kamratkōm tyż dycki kōnsek zaniosła. Gynia „spapusiała” taki świyżuśki, bioły, za to Agata czakała, aż sie ôn zależy, a zrobi sie ś niego hauskyjza! Teroz Gynia na Agata a za tyn smrōd zgrzitała, ale nerwy straciła dziepiyro, jak Agata padała, że se tyn syr przesmażi , bo taki ji nojlepi podłazi, a niy dała sie uprosić, coby tego niy robić! Gynia wziyna głymboki dech, wlazła do kuchynie, ôtwarła ôkno, a frōnkła garcym ze syrym na dwōr! Agata zaczła lamyntować, co tela dobrego jodła zniszczyła! Gynia ôśmioła sie słodziuśko a padała: Isto se wspōminosz, roztōmiło siostrzyczko, że lepszy je chłōdek niźli smrōdek? Jo tyż je tego zdanio, bezto jeszcze sam trocha poluftujymy!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz