16 październik - Światowy Dzień Żywności

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi, Panie" - pisał Cyprian Kamil Norwid w jednym ...