Kobiety protestują - przeciwko czemu?

Zaczęło się od sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wielu zastanawia się przeciwko czemu protestuje teraz "Ogólnopolski Strajk Kobiet"?

Kobiety znów wyszły na ulice

Trybunał Konstytucyjny opublikował dziś uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 roku, w którym orzeczono o niekonsytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ...