Trwa wykaszanie poboczy

Kierowcy, uważajcie - obecnie na sieci dróg powiatu raciborskiego trwają intensywne prace związane z wykaszaniem poboczy. To kolejne działanie po ścinkach poboczy czy nasadzeniach drzew jakie powiat r...