Elektroniczna wersja legitymacji dla emeryta i rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wsz...

Godów ma swój budżet na 2023 rok

Dochody na poziomie 72,5 miliona złotych i wydatki na kwotę prawie 84 milionów zł. Tak w telegraficznym skrócie można określić uchwałę budżetową gminy Godów na 2023 rok.