Pieniądze dla rybnickiego szpitala

417 000 złotych otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego i mają być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu.

61 nowych zielonych pracowni

Tyle projektów powstanie w naszych szkołach dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przyznano dotacje na rozwój sportu

115 tysięcy złotych, to łączna kwota dotacji na rozwój sportu w Knurowie. Środki te trafią do klubów i stowarzyszeń sportowych, z przeznaczeniem na wsparcie kosztów związanych z działalnością statutow...

Są pieniądze na sport

Znamy już wyniki konkursu ofert, na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Wodzisławia Śląskiego. Kto otrzyma wsparcie?