Nowiny na niedzielę

ks. Marek Noras: Droga przez matkę

W historii Stanów Zjednoczonych czytamy, że kiedy prezydent James Garfield został ciężko ranny w roku 1881, umieszczono go w domu na uboczu, by miał tam ciszę i spokój. Zbudowano nawet tor kolejowy pr...

ks. Marek Noras: Prawda i pokora

Prawda i pokora to droga Chrystusa. To cechy zasadnicze, jakimi winien odznaczać się świadek Chrystusa. „On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem”. Tak łatwo mógł ulec pokusi...

Przygotujcie drogę Panu

Ta „droga” zaplanowana była jeszcze w raju. W słowach skierowanych do szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę” (Rdz ...

ks. Marek Noras: Czuwajcie

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Czuwanie to przewodnia nuta i dewiza liturgii adwentowej. Liturgia bowiem, nie jest tylko formalnością, a adwent nie jest tylko pamiątką dawnego, ...

W drodze do króla

Przy końcu roku liturgicznego, który już się zbliża, wypada nam skupić się przy Chrystusie Królu. Przy królu, którego korony ani tronu nikt Mu nie zazdrości. Przy Królu, który nie kazał umierać za sie...

Największa mądrość - roztropność

Ktoś porównał cnoty kardynalne do dziewic. Pierwsza z nich – roztropność – idzie z oczyma wzniesionymi w górę na znak, że ma na oku osiągnięcie wyższego celu w życiu – nieba.

ks. Marek Noras: Żyjmy prawdą

Nie znamy mapy piekła, ale można przypuszczać, że na jego dnie nie znajdą się bogacze czy rozpustnicy, lecz ludzie obciążeni grzechem Lucyfera. Nie celników ani grzeszników Chrystus najbardziej napięt...

ks. Marek Noras: Dwa istotne filary

Nasze myślenie często przenikają dręczące pytania: Jaki sens i cel ma życie, praca? Co jest w życiu najważniejsze? Jak żyć, aby być szczęśliwym? Co to jest zresztą szczęście i na czym polega? Jak i cz...

Sprawy boskie i ludzkie

Bóg czy Cezar? Oto pytanie, które zadali Chrystusowi faryzeusze i herodianie. Pytanie to powtarzać się będzie często i często na nie Kościół będzie musiał odpowiadać.

ks. Marek Noras: Bankiet królewski

Ukoronowaniem przypowieści Zbawiciela o królestwie niebieskim jest przypowieść o uczcie weselnej, którą król wyprawił swemu synowi. Przewidział i przepowiedział ją siedem wieków przedtem prorok Izajas...

Bóg cierpliwy, ale sprawiedliwy

Nietrudno nam dopatrzeć się podobieństwa między winnicą wybraną a nami, między Chrystusem a jego wyznawcami. Winnicą wybraną, o której usłyszymy w najbliższą niedzielę jest każda dusza chrześcijańska...

Wątpię o wszystkim - za wyjątkiem Boga

Przed laty ukazała się książka francuskiego pisarza Andrzeja Frossarda pt. Bóg istnieje – spotkałem Go. Jest to historia jego nawrócenia.

Stawka życiowa - Denar

Niezbyt przypada nam do gustu przypowieść o robotnikach w winnicy. Różni o różnej godzinie powołani zostali do pracy, a wszyscy otrzymują tę samą zapłatę. Trudno nam to pogodzić z porządkiem sprawiedl...

Przebaczajmy, a będzie nam przebaczone

Można by mnożyć racje i powody do przebaczenia bliźnim. Zasadniczą rację wskazał nam sam Chrystus w przypowieści o dłużnikach. Jeden winien był swemu panu dziesięć tysięcy talentów, a drugi tylko sto ...

Upomnienie braterskie

W dobrze pojętym braterstwie źródło swoje ma obowiązek upomnienia błądzącego brata. Gdy brat – członek społeczności kościelnej – zawini, a tym samym narazi się na potępienie, pozostali bracia z miłośc...

Serce w centrum Chrystusa

Jedno z żeńskich zgromadzeń zakonnych poświęcone szczególnej czci Serca Jezusowego nosi na piersi metalowy krzyż. Pośrodku krzyża widnieje serce. Z jednej strony Serce Jezusa, po drugiej stornie Serce...

Egzaminacyjne pytanie

Sam był egzaminatorem i tematem egzaminu. „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? – pyta Jezus. Widocznie różne już zdania i opinie krążyły pośród tłumów na temat Syna Bożego. Wiedział o tym, ale c...

Nadzwyczajna wiara

Już dawno temu w 1956 roku kazania pasyjne nadawane przez telewizję w Paryżu głosił ks. Robert Sastre urodzony w Afryce. W każdą niedzielę Wielkiego Postu mówił na temat: „Nawróćcie się!” W pierwszym ...

„Czemu zwątpiłeś małej wiary”

Nie tylko malarze i artyści przedstawiają nam Kościół Chrystusowy w postaci łodzi Piotrowej. Czynili to również Ojcowie Kościoła.

Zapowiedź uczty królewskiej

Różne są ludzkie głody. Wielkie i małe, trwałe i przejściowe, powszechne i osobiste, cielesne i duchowe. Jedne stare jak świat i człowiek, inne nowe. Wszystkie sprowadzaj się do dwóch zasadniczych: do...