Zielone Nowiny

Nagrodzony miód Mludków

Leon i Dariusz Mludek otrzymali nagrodę specjalną prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za naturalny produkt lokalny. To ojciec i syn, którzy wytwarzają z...

Ludziom na ratunek

16 specjalistycznych samochodów ratowniczych i gaśniczych oraz dwa agregaty pompowe dużej wydajności otrzymali strażacy z kilkunastu śląskich komend Państwowej Straży Pożarnej, m.in. z Jastrzęb...

Wieści z Funduszu

Dofinansowanie do kwoty 11,5 mln zł rada nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach przyznała Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pieniądze te są przeznaczone na budowę zbiornika przeci...

Podglądanie bocianów

Tam, gdzie kiedyś mieściła się stara słodownia i magazyny GS-u, powstało centrum społeczno-kulturalne. W otwarciu zmodernizowanego i przebudowanego obiektu wzięła udział Gabriela Lenartowicz, prezes W...

Nowy mercedes dla strażaków

Dzięki wsparciu m.in. katowickiego Funduszu strażacy z Rudnika mają nowiusieńki i bardzo nowoczesny wóz bojowy. Jak pamiętamy, poprzedni samochód został zalany podczas akcji ratowniczej ...

Nagrody dla ochotników

10 tysięcy złotych nagrody otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Krzanowic oraz z Krzyżanowic, 7 tys. zł przypadło w udziale jednostkom OSP z Gierałtowic, Lubomi, Turzu, natomiast po 5 tys. zł dostali ...

Miliardy na środowisko

Czy wiecie, że długość nowej kanalizacji sanitarnej powstałej w Polsce dzięki środkom unijnym oraz z Narodowego i Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska wynosi w całej Polsce aż 10611...