Warto być dobrym!

Szkoła w Ochojcu bierze udział w ogólnopolskiej kampanii, która właśnie wystartowała.

Każdy chce być kochany

Potrzeby seksualne mają zarówno ludzie zdrowi, jak i niepełnosprawni – mówiono podczas pierwszych tego typu warsztatów w regionie.

Pół wieku z puzonem

Z Akademii Muzycznej w Katowicach wypłynął w świat. Dla grania. Dziś Lothar Dziwoki świętuje 50-lecie pracy artystycznej.

Żydowskim szlakiem

Rozmowa z dr. Bogdanem Klochem, dyrektorem rybnickiego muzeum

Rój w pretensjach

Nie możemy nawet doprosić się naprawy dróg rozgrzebanych po układaniu kanalizacji – żalą się mieszkańcy.

Sposób na ścieki

Czy gospodarze muszą podłączać się do sieci kanalizacyjnej, czy też mogą montować przydomowe oczyszczalnie? To zależy od radnych.

Pylica, wstydliwy problem

Zatrudnienie w górnictwie spada, a mimo to rośnie liczba pracowników kopalń cierpiących na choroby zawodowe.

Prawdziwa szkoła życia

Oby nowa siedziba dla kilkuset podopiecznych ośrodka dla niepełnosprawnych intelektualnie w Żorach powstała jak najprędzej.

Wydali wyrok na hospicja?

Konieczność przekształcenia w podmioty lecznicze to eutanazja opieki hospicyjnej w Polsce – twierdzi poseł Bolesław Piecha.

Kołocz to nie placek

Piekarze i cukiernicy nie chcą płacić za używanie nazwy kołocz śląski. Uważają, że Ślązacy od zawsze mają prawo do tej nazwy!

Ciepło z sieci

Ubywa dymiących kominów. Kolejne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe podłączają swoje bloki do sieci PEC.

Muzeum na tułaczce

Nie jest wykluczone, że na własną siedzibę muzeum miejskie będzie musiało poczekać nawet do schyłku przyszłego roku!

Co z małymi powiatami?

Ludzie obawiają się, że likwidacja małych sądów rejonowych to wstęp do likwidacji niektórych powiatów.

Jak pierwsi chrześcijanie

Na granicy Jankowic i Świerklan powstaje nowa parafia i trwa budowa kościoła. Na razie msze odbywają się w kaplicy, która powstała w ciągu dwóch miesięcy.