30. tref Ślōnskigo sztwortku

Tym razem, 29 września o godz. 16.30, w halo! Rybnik odbędzie się spotkanie z dr. Sebastianem Musiołem, już 30. z cyklu.

Po naszymu: Czamu Cygōn wiyncy mioł we zocy nogi niż gowa

To było tak downo, że yno nojstarsi ô tym spōminajōm. Jedni godajōm, że to sie przidarziło we Żorach we hańdōwniyjszych czasach, a drudzy, że to było we Rybniku, a jeszcze inksi, że we Pszczynie. Jak ...

Po naszymu: Dejcie mi swōj czas!

Cobyście se niy myśleli, że klachōm yno porzad ȏ drugich, bezto dzisio napisza co sie mie samyj przidarziło. To było we tych kryzysowych czasach, kej kożdy mioł trocha tego grosza, yno nic kupić we sk...

Śląskie strachy i straszki: W naszej stodole straszy

Historia ta nie wydarzyła się na Górnym Śląsku, ale opowiedziała mi ją najprawdziwsza Górnoślązaczka, moja znajoma - Magdalena z Chorzowa. Ona sama o sobie mówi, że jest podwójną Ślązaczką! Sami oceńc...

Rekonstruktorzy powstań i wojny

GHR Piechota w Wodzisławiu Śląskim uczestniczyła ostatnio w wielkim widowisku historycznym - D-Day Hel, gdzie zaprezentowała sprzęt i wojsko niemieckie. Odtwarza także powstania śląskie oraz oddziały ...

Po Naszymu: Ślōnsko filozofijo ȏd ujka Stanika

Ujkowi Stanikowi bōło bez ȏziymdziesiōnt, jak sie zaczōn uczyć na kōmputerze. Ȏgrōmnie sie radowoł jak, żech go nawiydziyła, bo ȏn rod se sy mnōm pogodoł, a jo go tyż rada słōchała, bo to bōł taki ślō...

Perły literatury śląskiej

Szlachetnym obowiązkiem jest znajomość literatury Śląska w językach łacińskim, śląskim, czeskim, niemieckim i polskim.

Wiersze Stanisława Neblika - Fojermana

Autor jest rybniczaninem, wyśmienitym znawcą języka śląskiego, w którym pisze utwory prozatorskie i poetyckie. Dziś publikujemy jego dwa kolejne utwory.

Czy Świętosław Milczący był z Suszca?

Świętosław Milczący to nader ciekawa postać. Być może jest naszym rodakiem z Suszca koło Pszczyny, choć prawa do niego roszczą sobie także dwie inne miejscowości: Sławków i Skocice (czyt. Skoczice) w ...

Po naszymu: Jedyn dziyń bez auta

Co tu byda dużo godać: łacni pedzieć niż zrobić, bo teroz bez auta, to czowiek je jak bez rynki! Jo tych boleści na swoji skōrze niy czuja, bo auta ni mōm ani nim jeździć niy poradza. Niy, żeby mi sie...

Śląskie strachy i straszki: Opowieści o gadzie domowym

Powszechnie uważano, że szczęśliwy to dom, w którym gad zamieszkał. W dawnych czasach gadami nazywano wszystkie węże, z czasem jednak miano to przylgnęło tylko do jednego z nich – popularnego zaskrońc...