Po naszymu

We Wilijo niy pożyczej!

Ludzie wierzom we roztomańte powiarki, ale jak żech była jeszcze szkolorkom, to żech sie dycki stego śmioła, bo we szkole nom godali, że wierzić we powiarki to je ciymnota.